Online Community

 

Furesø eSport Online  

  

KOM OG VÆR MED I VORES ONLINE FÆLLESSKAB

FURESØ ESPORT ONLINE

  

Furesø eSport Online er Furesø eSport's afdeling for online fællesskaber. Online træning kan anvendes som et supplement til (eller når sundhedsmæssige eller andre særlige forhold tilsiger det, som en erstatning for) den ugentlige træning i klubbens gaming-lokale.HVORFOR TRÆNER VI (OGSÅ) ONLINE?

 

I marts 2020 begyndte vi en omstilling af Furesø eSport fra at være et sted, hvor dét at være fysisk sammen var helt centralt og afgørende, til at være en forening, der støttede medlemmers og frivilliges samværd udelukkende online i en lang periode.


Fra oktober 2020 vil de enkelte hold i forskellig grad eksperimentere med (også) at træne online og udvikle en struktur herfor, med fokus på socialt samværd, samt en personlig og esport-faglig udvikling både for vores instruktører og medlemmer.ETISK KODEKS

 

Spillereglerne i Furesø eSport er baseret på e-sportens etiske kodeks:

KLAR TIL ONLINE-TRÆNING!