FAQ

FAQ

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg medlem af foreningen Furesø eSport?

Meld dig ind eller skriv dig på ventelisteen. Du skal også anmode om hold-optagelse på Holdsport.


Hvordan kan/skal jeg følge med i foreningens aktiviteter?

Medlemmer og forældre skal holde sig orienteret om Furesø eSports VÆRDIER, FORVENTNINGER og løbende via  FORÆLDREMØDER, KALENDER / EVENTS og HOLDSPORT.


Som nysgerrig kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du kan finde os på bl.a. disse sociale medier:

FACEBOOK (FB-GRUPPE), INSTAGRAM, TIKTOK og LINKEDIN.

 

Hvad koster det at være medlem?

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.


Skal alle medlemmer (eller deres forældre) påtage sig frivillig-opgaver?

Det er en forudsætning for Furesø eSports eksistens og drift, at medlemmerne og deres forældre engagerer sig i deres egen forening. Konkrete forventninger eller krav til engagement foreslås af bestyrelsen og besluttes af medlemmernes Generalforsamling, som er den folkeoplysende forenings øverste myndighed.


De vigtigste frivillig-opgaver for at kunne afvikle foreningens kerneopgave er Chef-træner, Ung-træner og Holdleder rollerne. Det er naturligt, at rollen Holdleder rekrutteres blandt et holds medlemmers forældre, rollen deles typisk af 1-3 i fællesskab. I forbindelse med events og oplevelser, som et hold eller medlemmer individuelt tilvælger, er væsentlige frivillig-opgaver klargøring, transport, opsyn og oprydning. For yderlige info, kontakt en frivillig.


Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Se hvem der er tilknyttet de enkelte hold HER. Foreningens formand kan kontaktes på formand@furesoe-eSport.dk og mob 3070 2233, og hele bestyrelsen på bestyrelsen@furesoe-eSport.dk. Eller kig forbi på vores ChillZone, online reception eller informationsmøder


Hvor meget udstyr skal jeg selv have?

Når vi træner i vores gaming-lokale, kan du benytte foreningens udstyr, men du er velkommen til at medbringe dit eget keyboard, mus og headset. Når vi træner og mødes online, så kommunikerer vi bl.a. via Discord og i vores online reception  


Hvornår må jeg kigge forbi til en træning?

Når som helst, hvis dit foretrukne hold ikke er fyldt op. Book en gratis prøvetime, hvor evt. venteliste vises, når du har valgt hold. Du kommer på ventelisten ved at melde dig ind HER. Uanmeldte drop-in er ikke muligt. Vores sæson følger skoleåret.

  

Hvornår er der træning?

Èn gang om ugen pr. hold du er tilmeldt, dog ikke i skoleferier og på skolefridage. Se i kalender med træningstider og på Holdsport hvornår dit hold har trænings-samling. En efterårs-sæson (ca. uge 33-50) og en forårs-sæson (ca. uge 1-25) består hver af min. 16 ugentlige trænings-samlinger for hvert hold á hver ca. 2½ time. Op til 6 af de normalt 32-38 planlagte årlige ugentlige trænings-samlinger kan aflyses eller flyttes af Furesø eSport med kort varsel uden du er berettiget til kontingent-refusion. 


Kan jeg selv bestemme hvilket hold jeg vil spiller på?

Du er altid velkommen til en drøftelse om hvilket hold, der er det rigtige for dig. I Furesø eSport er holdene sammensat på baggrund af en række hensyn, bl.a. indmeldelses-tidspunkt/ventelisteplacering, alder, modenhed, esport-fagligt niveau/kompetence, kammerater der gerne vil gå sammen, køn, kemi, hvilke dage man har andre forpligtelser, forældre-engagement og meget mere. Der optages kun et bestemt antal spillere på hvert hold,  og på enkelte  hold forventes det, at du har nået et vist esport fagligt niveau og at du er indstillet på at træne seriøst både under og mellem trænings-samlingerne i klubben. Kontakt din træner eller holdleder eller afdeling om evt. at flytte hold.


Hvordan melder jeg afbud til træning?

E-sport i Furesø eSport er en hold-sport, og din træner og dine hold-kammerater planlægger ud fra, at du kommer. Derfor er det god skik at melde afbud. Du både melder dig til, og melder afbud fra, en træning fra din personlige Holdsport-profil. Alternativt kan du (i sidste øjeblik) melde afbud pr. SMS til din træner/holdleder


Hvordan bliver jeg frivillig træner, hold-leder eller specialist?

Bliv frivillig træner, det er mega sejt med masser af spændende udfordringer, gratis uddannelse, uniform, honorar og kontingentfritagelse, læs mere.

Ansøg om at blive frivilig HER. Eller skriv til job@furesoe-eSport.dk


For hvilke spil og på hvilket niveau oprettes der hold?

Se aktuelle tilbud HER. I sæson 2023/24 træner vi ugentlig Fortnite, CS:GO, LoLMinecraft, Roblox, Social Gaming, Falcon Chicks og Valorant. Afhængigt af efterspørgsel og instruktører oprettes hold i FIFA, Rocket League og Overwatch. Vis interesse for et spil ved indmeldelse - eller foreslå nye spil/hold HER

  

Hvordan forholder Furesø eSport sig til PEGI?

I forhold til PEGI-mærkningen (Pan European Game Information) med den anbefalede aldersgrænse, så er dette en anbefaling og ikke et lovkrav. DGI Esport har bl.a. skrevet en del om PEGI, hvor de bl.a. noterer, at DGI ”… har derfor vurderet, at PEGI ordningen ikke er tilstrækkelig som vejledning” (link: Tanker om esport, etik og PEGI). DGI har i 2018, i samarbejde med Ungdomsringen, Dansk Firmaidræts Forbund, Esport Danmark, Center for Ludomani og Anti Doping Danmark, udviklet ”Esportens Etiske Kodeks”, som mange esportsforeninger læner sig op ad (link DGI: Esportens Etiske Kodeks.., Link Furesø eSport: ETISKE KODEKS).


Mogens W. Brolin, formand for Furesø eSport, fortæller i DENNE PODCAST om Furesø eSports værdigrundlag, og konstaterer, at der desværre ikke findes lovgivning og er en "Officiel aldersgrænse" for spil. I Furesø eSport guides de yngste børn mod spil som bl.a. MineCraft, herunder MineCraft Education Edition, som i dag bruges af flere danske skoler i undervisningen af stort set alle folkeskolens fag, se EKSEMPEL. I mange SFO-tilbud, også i Furesø, spiller børn dagligt Fortnite, og mange andre computerspil. Der er tale om en debat og et dilemma, der har eksisteret i mange år, se bl.a. artiklen "Hvem skal sætte grænser for vold?" i Information fra august 2010, hvor PEGI er nævnt. Furesø eSport samarbejder med førende forskere i Danmark for at skabe det bedste lærings-miljø, se bl. a. DETTE WEBINAR.

 

Når forældre tillader, at deres børn har adgang til computer og smartphones bør det i vides mulig udstrækning væres under vejledning af voksne, der kender de konkrete platforme og spil. Optimalt bør de voksne, der er tættest på børnene sætte sig ind i et stigende antal platforme og spil, hvilket kan virke håblyst. I Furesø esport er vi pr. april 2024 ca. 80 medlemmer, der vejledes af 40 frivillige ugentligt og under vores events. 


Engager dig i PEGI-debatten og dit barns digitale virkelig via EPARENTS


Hvem står bag Furesø eSport?

Foreningen tegnes af bestyrelsen, som vælges af Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september jf. vedtægterne. Foreningen blev stiftet 3. juni 2019 og er registreret i Furesø Kommune jf. Folkeoplysningsloven.


Hvordan træffes der beslutninger i Furesø eSport?

Foreningens øverste organ, Generalforsamlingen, vælger sin Bestyrelse, som arbejder og træffer beslutninger jf. sin Forretningsorden.


Det enkelte sæsonhold ledes af et Leder-team, som træffer beslutninger ang. eget hold, herunder hvem der tilbydes optagelse på holdet, administration af evt. frugtordning, turnerings-deltagelse og -tilmelding, transport/samkørsel og hvornår og hvordan den ugentlige træning gennemføres og evt. aflyses eller flyttes


Furesø eSports ChatBot 

 

Ofte stillede spørgsmål

FAQ-guide for nuværende og nye medlemmer og forældre

ChatGPT GPT-4 dataset opdateret via ChatMinds.AI d. 12. maj 2023.

 

FAQ

 

Ofte stillede spørgsmål af frivillige/ledere

Hvor og hvordan bliver jeg registreret som frivillig?

Som Holdleder, Chef-træner eller Ung-træner/Assistent-træner skal du:

 1. Én gang om året bekræfte dit medlemskab i Furesø eSport HER, vælg "Medlemskab"= "Frivillig".
 2. tilmelde dig vores Discord server HER og tildeles relevante leder-rolle, f.eks. "Fortnite-MandageV/Ledelse".
 3. tilmelde dig relevante hold, f.eks. "Fortnite-MandageV" på Holdsport HER og tildeles relevant rolle, f.eks. "Assistent".


Hvad er mit ansvar og opgaver som frivillig?

Frivilliges ansvar og opgaver fremgår af Frivillig-Aftalen, Nærværende FAQ-afsnit uddyber og forklarer aftalen. Du kan altid kontakte Bestyrelsen, som skal støtte dig i at løfte ansvaret og opgaven, bl.a. under Leder-Uddannelsen og/eller forløbet LÆRING og LEG for LIVET, som du skal deltage i.


Hvor finder jeg oversigten over spillerne på mit hold? 

Som Holdleder, Chef-træner eller Ung-træner/Assistent-træner har du din egen Holdsport-profil, og du er dér tilmeldt dit holds Leder-team, samt Furesø eSport samlede Trænerhold. På Holdsport kan du se alle dit holds spillere (og trænere), deres kontaktoplysninger og deres tilmeldinger til trænings-samlinger og events. Alle holdet spillere skal også have egen Holdsport-profil, og forældre kan evt. oprette forældre-profiler.


Hvem må være i trænings-lokalet?

 1. Spillere registreret på dit hold i Holdsport (som ikke skylder kontingent jf. Kontingent-opkrævning nedenfor).
 2. Planlagte gæste-besøg til dit holds træninger, som alle fremgår af opslaget "AKTUEL GÆSTELISTE" på Discord kanalen "TRÆNERE" - "#trænere".  
 3. Alle andre skal, sammen med Holdleder/træner, registreres HER senest lige inden trænings-samlingen starter.
 4. Forældre og søskende til ovennævnte - når det er aftalt med Holdets Leder-team.
 5. Der er ikke adgang i trænings-lokalet for ikke-registrerede drop-ins og nysgerrige - medmindre de er identificeret HER.


Kontingent-opkrævning og -status

Foreningens bestyrelse opkræver (ca. 2-3 uger inde i hver ½-års-sæson) kontingent til medlemmer, der er registreret på dit hold i Holdsport. Spillere, der i Holdsport er registreret med "Kontingentstatus" = "RESTANCE!", har ikke adgang til dit Holds træning, med mindre dette er skriftligt godkendt af kasserer. Dog kan Holdleder vælge at udleverere Manglende-kontingent-betalings-seddel til spillere, der har glemt at betale kontingent - til maks. to trænings-samlinger.


Hvem har opsyn med og ansvar for Gaming-lokalet?

Under trænings-samlinger skal der være en Holdleder eller Chef-træner tilstede i gaming-lokalet, og hvor holdets medlemmer i øvrigt befinder sig.

Holdets Leder-team sørger for at tjekke lokalet, når man ankommer, og inden det forlades.Der bestilles Børneattest på alle foreningens frivillige.Holdledereog Chef-træner med Adgangskort til bygningen og personlig alarm-kode fremgår af denne oversigt.


Skal mit hold have en "frugt-ordning"?

I løbet af den 2½-timers ugentlige træning  kan det være en fordel at få spist og drukket lidt. Holdleder kan foreslå spillere, og forældre, at der medbringes frugt, vand og lign., som indtages i fællesskab under samlingen. Administration af en sådan "Frugt-ordning", herunder ilvejebringelse og indkøb, aftales internt på Holdet.  Holdsport har en "Har frivillig opgave"-funktion, som evt. kan benyttes.


Hvordan fejlmelder jeg udstyr og uregelmæssigheder?

Læs HER hvordan du fejlmelder gaming-udstyr, der tilhører Furesø eSport eller Furesø Ungdomsskole, og rapporterer andre uregelmæssigheder. 


Hvad er programmet for én trænings-session? Har mit hold en Årsplan?

Chef-træner aftaler Holdets Årsplan og ugens trænings-program med resten af Holdets Leder-team jævnligt, bl.a. under Leder-UddannelsenInspiration til trænings-program og Årsplan kan bl.a. hentes her: 

 1. Se opslaget "ÅRSPLANER OG TRÆNINGS-PROGRAM" på Discord kanalen "TRÆNERE" - "#trænere".
 2. Prøv Furesø eSports ChatRobot til instruktører og frivillige (Træner-Guide).


Hvad skal jeg fortælle mit hold om Furesø eSports events?

Furesø eSports kerneaktivitet er den ugentlige hold-træning. Men deltagelse i events og turneringer kan være en stor del af fælleskabet og sammenholdet i en forening og på et hold. Derfor bør du jævnligt fortælle dit Hold om Furesø eSports mange EVENTS, som både medlemmer, gæster og frivillige kan deltage i - og uddele de Event-Flyers, som findes i Gaming-lokalet.

Som Leder/træner i Furesø eSport kan du deltage i nogle af disse events gratis, kontakt Bestyrelsen herom.Hvordan melder jeg mit hold til turnering?

Hvis (nogle af) Holdets spillere ønsker at spille trænings- eller turnerings-kampe, f.eks. i EsportsLigaen, så kan (kun) Holdets Leder-team, tilmelde Holdet, efter følgende retningslinjer:

 1. Holdets Leder-Team navngiver ét eller flere Turnerings-hold med prefix "FUE" (for Furesø eSport), f.eks. "FUE Owls", "FUE Ravens", "FUE Vultures". Hver af afdelingerne "Fortnite", "Valorant", "LoL", og "Counter-Strike" har i tillæg ét Main-hold, som spiller under navnet "Furesø eSport", og dermed repræsenterer foreningen mest forpligtende. Kun afdelingens Chef-træner kan udtage spillere til Furesø eSports Main-hold.
 2. Kamp-ansvarlige leder skal for alle kampe, der spilles mod eksterne hold, inkl. turnerings-kampe:
  1. oplyse alle udtagede spillere (på Discord) og deres forældre (på Holdsport) om kamp-udtagelsen og -tidspunkt rettidigt
  2. sørge for udarbejdelse af en Kamp-rapport, gerne ved delegering.
 3. Alle, der spiller kampe under ledelse af en frivillig i Furesø eSport, skal udtrykkeligt og løbende bekræfte overholdelse af Etisk Kodeks.
 4. Vores kasserer skal inden turnerings-tilmeldingen skriftligt godkende et evt. tilmeldings-gebyr, hvis det ønskes dækket af Furesø eSport.
Godtgørelse for frivillige Holdledere

Foreningens frivillige holdledere indgår personlig frivillig-aftaledisse betingelser og tildeles pr. ANSØGNING HER godtgørelse efter disse retningslinjer:


 • Godtgørelsen er entydigt knyttet til Holdleders fysiske tilstedeværelse og aktive interaktion med holdets medlemmer i tæt dialog med træner-teamet i selve gaming-lokalet under samtlige af holdets træningssamlinger, typisk én 2½-times samling pr. uge. 
 • Pr. hold udbetales godtgørelse på max. kr. 1.500 pr. år samlet til Holdleder-rollen, som kan varetages alene eller delt mellem flere personer, hvor min. én deltager pr. samling. Godtgørelsen udgør kr. 750 pr. person ved 2 Holdledere og kr. 500 ved 3 Holdledere. Kun efter særlig aftale med bestyrelsen kan Holdleder-rollen deles af flere end 3 personer, da alle i Leder-/Træner-teamet forventes at opnå en tæt relation med alle holdets medlemmer via jævnlig tilstedeværelse.
 • Godtgørelsen kan ses som et alternativ til aktive forældres kontingent-reduktion for eget barns hold-deltagelse.


Et holds lederteam ANSØGER PR. EMAIL HER om ovenstående godtgørelse samlet med angivelse af den ønskede fordelig af godtgørelsen pr. holdleder. Der kan søges én gang pr. halvsæson: Senest 30. november for efterårssæsonen og senest 30. april for forårssæsonen.Om Kamp-rapporter

Den Kamp-ansvarlige Holdleder/træner, som er myndig, udarbejder en kort Kamp-rapport efter alle kampe, der spilles mod hold, der ikke er en del af Furesø eSport. 


Kamp-rapporten:

 • har til formål at: Styrke Hold-fællesskabet, Evaluering, Eksponering, Klub-udvikling.
 • indeholder navn på begge hold, samt kamp-tidspnkt og sted
 • indeholder navnene på alle Furesø eSports holds spillere og ledere, samt hver deltagers helhedsindtryk af kamp-oplevelsen på en 1-10-skala
 • indeholder tekst, der kan bruges i et "opslag" på en eller flere af vores SoMe-kanaler, inkl. Discord.
 • sendes til afdelingen på Discord / pr. email senest et par dage efter kampen.


Kamp-rapport eksempel:

 • Titel: Kamp-rapport: "FUE Owls" vs. "Smørumnedre Esport Hold2" 30. juni 2023 kl. 10-13
 • Rapport: Spillere: Viggo (8), Kurt (7), Hans (9), Ole (10). Ledere: Morten (8), Louise (7)
 • SoMe opslag: Efter at have trænet Build og Call-outs i september fik Viggo, Kurt, Hans og Ole testet formen af i går mod Smørumnedre Esport Hold2, som også kæmpede bravt i en intens kamp. Holdleder Louise udtaler efterfølgende: Bare skønt at se, hvordan drengene hyggede sig, og faktisk huskede aftalerne, som de har øvet, coachet af Morten, de sidste 5 uger.   #Esport #Furesøesport #Fortnite"  
 • Modtager: fortnite@furesoe-esport.dk