Kontingent & priser


BETALING AF KONTINGENT

Du skal betale kontingent, kr. 1.000 pr. ½-år, når du er tildelt et hold, dog evt. kun del-sæson-kontingent, afhængig af hvornår du starter. Læs om fortrydelsesret.

Kontingentet betales via bankoverførsel til Furesø eSport's Danske Bank konto (9570) 0012864329 med beskeden "Kontingent" efterfulgt af dit fulde navn. 


KIG FORBI - ELLER PRØVE-TRÆN MED HOLDET GRATIS 

Du er altid velkommen til at kigge forbi en træning sammen med din mor eller far - efter forudgående aftale med det aktuelle holds instruktør. På etablerede hold kan du, hvis holdet ikke er overtegnet, efterfølgende normalt aftale at deltage gratis i 2 fulde hold-træninger, altså uden at betale kontingent først.

KONTINGENT OG PRISER

Opdateret 23. september 2023

SØG HJÆLP TIL KONTINGENTET

Medlems-aktivitet

Kontingent ****

Bemærkning

Kontingent, aktivt medlem (1. August - 31. december)

Kontingent, aktivt medlem (24. december - 30. juni)

Kr. 1.000 (Efterår)

Kr. 1.000 (Forår)

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning med træner i lokaler der disponeres af Furesø eSport.   (* Relativ reduktion ved sen start)  (** Corona)

Online kont., aktivt medlem (1. August - 31. december)

Online kont., aktivt medlem (24. december - 30. juni)

Kr. 1.000

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning med træner ONLINE - med ret til deltagelse i klub-events og at repræsentere klubben ved turneringer og stævner (***)

Kontingent, turneringsspiller, pr. kalenderår

Kr. 400

Spillere der repræsenterer klubben ved turneringer og stævner

Kontingent, passivt medlem

Kr. 0

Passivt medlem modtager nyhedsbreve, ingen kontingent

Kontingent, trænere

Kr. 0

Kontingent, fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer

Kr. 0

Kontingent, eP@rents

Kr. 500 (se også rabatkoder)


DEL-SÆSON-KONTINGENT

Ved start midt i sæson betales reduceret del-kontingent, som forfalder efter max. 2 gratis prøve-træninger:

1. prøvetræning efter

½-års kontingent

1. januar / 1. august

Kr. 1.000

1. februar / 1 september

Kr. 1.000

1. marts / 1. oktober

Kr. 800

1. april / 1. november

Kr. 600

1. maj / 1. december

Kr. 400 (inkl. gratis uniform)


*       Relativ reduktion ved sen start: Medlemmer der meldes ind midt i sæsonen, betaler den del af fuldt kontingent, som svarer til medlems-perioden. 

**     Af sundhedsfaglige (Corona ell. lign.) eller andre hensyn kan holdets leder-team flytte/supplere den fysiske undervisning med online-træning.

***   Online-træning: Tilbydes kun efter nærmere aftale, og typisk ved indledende besøg (medlem og forældre) i klubben.

**** Om kontingent-reduktion, se nedenfor.


KONTINGENT-REDUKTION                                                                                    

Opdateret pba. bestyrelsesbeslutning 12. september 2023

Hvem

Hvad og hvordan

Foreningens frivillige

Trænere, Ung-trænere og Holdledere m.fl. er medlemmer til nedsat kontingent jf. FRIVILLIGAFTALEN


Søskende-reduktion


Fuldt kontingent (dyreste ved evt. differentiering) for 1. barns medlemskab

15% reduktion for 1. søskendes medlemskab

30% reduktion for yderligere søskendes medlemskab

Indbetaler skal selv fratrække Søskende-reduktion ved kontingent-indbetalingen med reference til nærværende afsnit, samt dokumentation for samme folkeregisteradresse for alle berørte børn til regnskab@furesoe-esport.dk.

Samboende børn sidestilles med søskende.


Deltagelse på flere holdVed samme persons deltagelse på flere hold:Deltagelse på mere end ét hold udløser ekstra-kontingent svarende til 75% af relevant medlemskontingent pr. ekstra hold.


Økonomisk trængte

Der kan søges kommunal kontingent-støtte jf. https://furesoe-esport.dk/medlem/priser, afsnit "Søg Hjælp til Kontingentet".Furesø eSport er åben for at være afsender af ansøgning til DGI-puljen ”Foreningsliv for alle”, https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man, som tilgodeser én eller flere konkrete familier. Ansøgningen kan evt. udarbejdes i samarbejde med Furesø eSports afdeling ”Sponsorer, Partnere og Fonde”, se https://furesoe-esport.dk/om/#Organisation, der kan kontaktes på info@furesoe-esport.dk.
Der kan søges om friplads på udvalgte events. Eks.: Ferie Camps jf. formular https://furesoe-esport.dk/camps/#Tilmeld, vælg "Betaling af deltagergebyr" = "Jeg tilmelder mig - men på betingelse af, at jeg er heldig og tildeles en gratis friplads". Ansøgningen skal være motiveret.


MEDLEMSBETINGELSER                                                                                    

 Se også foreningens vedtægter.

Hvad

Hvordan (Betingelser)

Indmeldelse, medlemskab

Man melder sig ind i foreningen via furesoe-esport.dk HER. Når man har meldt sig ind og er lbevet tildelt et hold, har man pligt til at betale det kontingent, der er oplyst ved indmeldelsen. Man er medlem for den periode man har betalt kontingent.

Venteliste

Det er gratis at være medlem, mens man står på venteliste - indtil man tilbydes og starter på et hold

Fortrydelsesret

Hvis du kke har fundet dig til rette på dit hold eller af anden grund fortryder din tilmelding inden for en måned efter dit første besøg, så kan kontingentet refunderes forholdsmæssigt mod et gebyr på kr. 200.

Udmeldelse

Medlemskabet udløbet automatisk efter den periode, der er betalt kontingent for. Udmeldelse i kontingent-perioden skal ske skriftlig til kasserer, og man er ikke, bortset fra fortrydelsesretten nævnt ovenfor, berettiget til kontingent-refusion.

Udelukkelse og eksklusion

Jf. vedtægterne kan et medlem udelukkes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen. Brud på foreningens etiske kodeks og mobning, herunder digital mobning, anses som handlinger, der er til skade for foreningen.

Fotograf: René Reinhardt