Job


Et trænerjob i Furesø eSport kan være første skridt mod en lederstilling i erhvervslivet!

   

  

 

  1. Frivillig instruktører træner ét hold, typisk 2½ time pr. uge  i Farum/Online. Skattefri godtgørelse: Op til kr. 5.000 pr. år, læs mere.
  2. Lønnet instruktører på esport camps i skoleferier, typisk kr. 75-110 pr. time i 2-10 dage i skoleferier. Næste Camp.
  3. Online coach, typisk til vores main hold. Betingelser og kompensation forhandles individuelt. Kontakt os.


Er du vores næste instruktør?

 

Vi støtter dig, der er klar til at tage et ansvar for egen og andres læring!


Gratis DGI kurser for trænere og holdledere


Esportstræner Basisuddannelse  

   

Tilmeld dig grunduddannelsen som træner i esport og få redskaberne til at stå for kvalificeret og inspirerende esport-træning.


Formålet med grunduddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af træning i esport, og den vil give dig forståelse for, hvordan og hvorfor esportpræstationer kræver en blanding af fysiske, psykiske og sociale kompetencer.


Uddannelsen udbreder anerkendelsen af esport ved at bekæmpe fordomme og uhensigtsmæssige misforståelser der modarbejder, hvad esporten er og kan være. Efter endt uddannelse, vil du være en ressourcestærk og engageret ambassadør for esporten i Danmark og du bliver i stand til at stimulere lærerige og bæredygtige træningsfællesskaber, der hvor esporten dyrkes.


GRATIS for trænere i Furesø eSport


Alle trænere og holdledere i Furesø eSport tilbydes et DGI trænerkursus inkl. kursusbevis - betalt af Furesø eSport. 

KURSUS EKSEMPLER


Udbudt af Furesø eSport:


Udbudt af DGI:


Mentor-ordning for unge ledere og trænere

Karriere-mentor?  Klub-mentor?  Eller begge dele?  

   

Karriere-mentor: Som ung leder eller træner bliver du - hvis du ønsker det - tilknyttet en karriere-mentor, der f.eks. gennem 2 - 4 årlige samtaler støtter og udfordrer dig i forhold til dit senere valg af erhvervs-karriere. Furesø eSport samarbejder med CareerMentor


Frivillig-mentor: Som ung leder eller træner bliver du - hvis du ønsker det - tilknyttet en frivillig-mentor, der kan vejlede dig i forhold til dit virke som frivillig i Furesø eSport og det danske foreningsliv. En frivillig-mentor er typisk en person, derhar mange års erfaring med frivilligt arbejde. Frivillig-mentorer rekrutteres bl.a. blandt bestyrelsesmedlemmer og forældre til medlemmer i Furesø eSport.