Life Skills

Træn dine Life Skills hos Furesø eSport

Esport med masser af aktiviteter. Vi træner fællesskab, strategi, taktik, teamwork, kommunikation og in-game udtryk.


   

 

Life Skills

Ref.: Wikipedia


Life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable humans to deal effectively with the demands and challenges of life ... The World Health Organization, WHO, in 1999 identified the following core cross-cultural areas of life skills:

  • decision-making and problem-solving
  • creative thinking (lateral thinking) and critical thinking
  • communication and interpersonal skills
  • self-awareness and empathy
  • assertiveness and equanimity
  • resilience and coping with emotions and coping with stress.


 

RawSkills


Hos Furesø esport inddrages elementer af kompetence-udviklingskonceptet RawSkills Academy og RawSkills Coaching Academy, en 21st Century Skills implementering, i både uddannelsen af vores instruktører, vores ugentlige træninger og under Camps og andre events:


  • Vi vil lære vores medlemmer de aller vigtigste kompetencer, dem de får brug for i relationer med andre mennesker for at klare sig bedst i erhvervslivet og i familielivet.
  • Vores børn - altså generation Z og generation Alpha - bør tilegne sig de kompetencer, som det bliver sværest at erstatte af robotter. Ref.: Camilla Mehlsen: Homo Futura.

 

GO! - Om vores medlemmers motivationSom forening er det vigtigt, at have øje for medlemmernes motivation for at gå til esport - og at komme i foreningen i det hele taget. Derfor eksperimenterer Furesø eSport med konceptet "GO!" fra sæson 2022/23, bl.a. ved at spørge ind til vores medlemmers motivation allerede ved indmeldelsen. Ref.: DGI Esport.


 

"Man kan ikke gå til esport i Furesø eSport uden at svede en gang imellem" ...


Læs mere om vores tilbud og vores Vision & Mission.


Opvarmning i eferårsferien 2020