Mission & Vision


Udkast


Det er planen, at klubbens "Vision & Mission"-statement behandles og godkendes på den ordinære genralforsamling septemebr 2020.Vision & Mission


Det er ikke nemt at beskrive kort og præcist hvad (alle i) en forening vil med foreningen.


Vision & Mission er strategiske værktøjer, der berører overordnede områder og sætter retningen for, hvor foreningen skal bevæge sig hen. Missionen vedrører formål og eksistensberettigelse. Visionen er en ønskelig forestilling om fremtiden for virksomheden og omverdenen. Visionen kræver fantasi og skal både være baseret på virksomhedens mission og være tydelig for enhver at se for sig.