Mission & Vision


Beslutning

Mission og værdigrundlag, som vist her på siden er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde 18.1.2023. 


Proces

I løbet af 2023H1 arbejdes der med Mission,  værdigrundlag, Vision og handlingsplaner. Status på processen behandles på førstkommende generalforsamling.


Vision & Værdier & Mission 


Det er ikke nemt at beskrive kort og præcist hvad (alle i) en forening vil med foreningen.


Vision & Mission er strategiske værktøjer, der berører overordnede områder og sætter retningen for, hvor foreningen skal bevæge sig hen. Missionen vedrører formål og eksistensberettigelse. Visionen er en forestilling om ønskelig fremtid for foreningen og omverdenen. Visionen kræver fantasi og skal både være baseret på foreningen smission og være tydelig for enhver at se for sig.