Kontingent & priser

BETALING AF KONTINGENT

Du skal betale kontingent, kr. 1.000 pr. ½-år, når du er tildelt et hold. Kontingentet betales via bankoverførsel til Furesø eSport's Danske Bank konto (9570) 12864329 med beskeden "Kontingent" efterfulgt af dit fulde navn. Ang. fortrydelsesret, se tabellen nedenfor.


KIG FORBI - ELLER PRØVE-TRÆN MED HOLDET GRATIS 

Du er altid velkommen til at kigge forbi en træning sammen med din mor eller far - efter forudgående aftale med det aktuelle holds instruktør. På etablerede hold kan du, hvis holdet ikke er overtegnet, efterfølgende normalt aftale at deltage gratis i 2 fulde hold-træninger, altså uden at betale kontingent først.


Hvis du ikke har fundet dig til rette på dit hold indenfor 2 uger, eller af anden grund fortryder din tilmelding efter at have betalt kontingent, så kan kontingentet refunderes forholdsmæssigt mod et gebyr på kr. 200. 


SØG HJÆLP TIL KONTINGENTET

KONTINGENT OG PRISER

Opdateret 20. oktober 2022

Aktivitet

Priser

Bemærkning

Kontingent, aktivt medlem, efterår (August - december)

Kontingent, aktivt medlem, forår (Januar - juni)

Kr. 1.000

Kr. 1.000

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning med træner i lokaler der disponeres af Furesø eSport.   (* Relativ reduktion ved sen start)  (** Corona)

Kontingent, kun online-træning, pr. kalenderår 

Kr. 1.000

Kontingent for aktive medlemmer, der kun træner på specifikke online-hold, med ret til at deltage i og repræsentere klubben ved turneringer og stævner (***)

Kontingent, turneringsspiller, pr. kalenderår

Kr. 400

Spillere der repræsenterer klubben ved turneringer og stævner

Kontingent, passivt medlem

Kr. 0

Passivt medlem modtager nyhedsbreve, ingen kontingent

Kontingent, trænere

Kr. 0

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som træneren selv spiller på. LÆS MERE.

Kontingent, fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer

Kr. 0

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som medlemmet selv spiller på

Kontingent, eP@rents

Kr. 500 (se også rabatkoder)
Turneringsgebyr, foreningens stævner, medlemmer

Fra kr. 0

Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.

Turneringsgebyr, foreningens stævner, gæster

Fra kr. 100

Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.


*Relativ reduktion ved sen start: Medlemmer der meldes ind midt i sæsonen, betaler den del af fuldt kontingent, som svarer til medlems-perioden. 

**Corona: Af sundhedsfaglige og andre hensyn kan træner-gruppen vælge at tilrettelægge et holds træning, så træningen i vores trænings-lokale erstattes af eller suppleres med online-træning.

*** Online-træning: Tilbydes kun efter nærmere aftale.


MEDLEMSBETINGELSER                                                                                    

 Se også foreningens vedtægter.

Hvad

Hvordan (Betingelser)

Indmeldelse, medlemskab

Man melder sig ind i foreningen via furesoe-esport.dk HER. Når man har meldt sig ind og er lbevet tildelt et hold, har man pligt til at betale det kontingent, der er oplyst ved indmeldelsen. Man er medlem for den periode man har betalt kontingent.

Venteliste

Det er gratis at være medlem, mens man står på venteliste - indtil man tilbydes og starter på et hold

Fortrydelsesret

Hvis du kke har fundet dig til rette på dit hold eller af anden grund fortryder din tilmelding inden for en måned efter dit første besøg, så kan kontingentet refunderes forholdsmæssigt mod et gebyr på kr. 200.

Udmeldelse

Medlemskabet udløbet automatisk efter den periode, der er betalt kontingent for. Udmeldelse i kontingent-perioden skal ske skriftlig til kasserer, og man er ikke, bortset fra fortrydelsesretten nævnt ovenfor, berettiget til kontingent-refusion.

Udelukkelse og eksklusion

Jf. vedtægterne kan et medlem udelukkes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen. Brud på foreningens etiske kodeks og mobning, herunder digital mobning, anses som handlinger, der er til skade for foreningen.

Fotograf: René Reinhardt