FAQ

FAQ

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg medlem af foreningen Furesø eSport?

Der er åbent for medlemskab HER. Dato for indmeldelse gælder i forhold til hold med ventelister.


Hvordan kan jeg følge med i foreningens aktiviteter?

Som nysgerrig forældre eller supporter kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Se også vores kalender og facebook side. Og deltag i debatten om digital etik og gaming generelt i facebook-gruppen Esport i Furesø.


Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Se hvem der er tilknyttet de enkelte hold HER. Foreningens formand kan kontaktes på formand@furesoe-eSport.dk og hele bestyrelsen på bestyrelsen@furesoe-eSport.dk.


Skriv til info@furesoe-eSport.dk eller ring på mob. 3070 2233. Kommenter med opslag på facebook-gruppen Esport i Furesø. Kig forbi på vores informationsmøder


Hvad koster det at være medlem?

Kontingentet besluttes af generalforsamlingen og bestyrelsen. Se priser


Hvor meget udstyr skal jeg selv have?

Når vi træner i vores klub-lokale, så bruger vi klubbens udstyr, men du er velkommen til at medbringe dit eget keyboard, mus og headset. Når vi træner og mødes online, så kommunikerer vi bl.a. via Discord og Whereby  


Hvor hurtigt kan jeg starte?

Når som helst, hvis der er plads på et hold. Vores sæson følger skoleåret. I sæson 2020/21 starter vi 13. august. Der kan være venteliste på nogle af holdene, så du skal starte med at melde dig ind HER. Derefter bliver du kontaktet og kan efter forudgående aftale med træneren kigge forbi hos det hold du kunne tænke dig at starte på.  

 

Må jeg kigge forbi til træning uden at være medlem?

Du kan når som helst kontakte formand, næstformand eller ansvarlig instruktør, Head Coach, på det relevante hold for at aftale et besøg eller en prøvetime, se kontaktoplysninger. Det kan forstyrre træningen, hvis du kommer uanmeldt.   

 

Hvornår er der træning?

Èn gang om ugen pr. hold du er tilmeldt. Foreningens sæson 2020/21 starter 13. august. Se kalender med træningstider.


Kan jeg selv bestemme hviklet hold jeg vil spiller på?

Du er altid velkommen til en drøftelse om hvilket hold, der er det rigtige for dig. I Furesø eSport er holdene sammensat på baggrund af en række hensyn, bl.a. indmeldelses-tidspunkt/ventelisteplacering, alder, modenhed, esport-fagligt niveau/kompetence, kammerater der gerne vil gå sammen, køn, kemi, hvilke dage man har andre forpligtelser, forældre-engagement og meget mere. Der optages kun ét bestemt antal spillere på hvert hold og i nogle afdelinger, bl.a. CS:GO, LoL og Fortnite, forventes det på nogle hold, at man har nået et vist esport fagligt niveau og at man er indstillet på at træne seriøst både under og mellem trænings-samlingerne i klubben. Kontakt din træner eller holdleder eller afdeling om evt. at flytte hold.


Hvordan melder jeg afbud til træning?

E-sport i Furesø eSport er en hold-sport, og din træner og dine hold-kammerater planlægger ud fra, at du kommer. Derfor er det god skik at melde afbud. Du både melder dig til, og melder afbud fra en træning via Holdsport, det kræver, at du logger ind først. Alternativt kan du melde afbud pr. SMS til din træner eller holdleder, se deres kontaktoplysninger HER

 

Hvordan kan jeg bliver træner?

Bliv frivillig træner, det er mega sejt med masser af spændende udfordringer, gratis uddannelse, uniform, honorar og kontingentfritagelse, læs mere eller søg nu. Eller skriv til job@furesoe-eSport.dk


For hvilke spil og på hvilket niveau oprettes der hold?

Se populære spil HER. I sæson 2020/21 oprettes hold i Fortnite, LoL og CS:GO, Minecraft, FIFA, Overwatch og Valorant på baggrund af efterspørgsel og tilgængelige instruktører. Vis din interesse for relevante spil ved indmeldelse - eller foreslå nye spil på facebook HER


Skal alle medlemmer (eller deres forældre) påtage sig frivillig-opgaver?

Det er en forudsætning for Furesø eSports eksistens og drift, at medlemmerne og deres forældre engagerer sig i deres egen forening. Konkrette forventninger eller krav til engagement foreslås af bestyrelsen og besluttes af medlemmernes Generalforsamling, som er den folkeoplysende forenings øverste myndighed.


De vigtigste frivillig-opgaver for at kunne afvikle foreningens kerneopgave i sæson 2022/23 er Chef-træner, Ung-træner og Holdleder rollerne. Det er naturligt, at rollen Holdleder rekrutteres blandt et holds medlemmers forældre, rollen deles typisk af 1-3 i fællesskab. I forbindelse med events og oplevelser, som et hold eller medlemmer individuelt tilvælger, er væsentlige frivillig-opgaver klargøring, transport, opsyn og oprydning. For yderlige info, kontakt en frivillig.


Hvem står bag Furesø eSport?

Foreningen tegnes af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september, se vedtægterne. Stiftende generalforsamling blev afholdt 3. juni 2019. Foreningen er registreret i Furesø Kommune jf. Folkeoplysningsloven.