FAQ

FAQ

 

Ofte stillede spørgsmål


Hvordan bliver jeg medlem af foreningen Furesø eSport?

Der er åbent for medlemskab HER. Dato for indmeldelse gælder i forhold til hold med ventelister. 


Hvordan kan jeg følge med i foreningens aktiviteter?

Som nysgerrig forældre eller supporter kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Se også vores kalender og facebook side. Og deltag i debatten om digital etik og gaming generelt i facebook-gruppen Esport i Furesø.


Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Se hvem der er tilknyttet de enkelte hold HER. Foreningens formand kan kontaktes på formand@furesoe-eSport.dk og hele bestyrelsen på bestyrelsen@furesoe-eSport.dk.


Skriv til info@furesoe-eSport.dk eller ring på mob. 3070 2233. Kommentér gerne med opslag på facebook-gruppen Esport i Furesø. Eller kig forbi på vores ChillZone eller informationsmøder


Hvad koster det at være medlem?

Kontingentet besluttes af generalforsamlingen og bestyrelsen. Se prislisten


Hvor meget udstyr skal jeg selv have?

Når vi træner i vores klub-lokale, så bruger vi klubbens udstyr, men du er velkommen til at medbringe dit eget keyboard, mus og headset. Når vi træner og mødes online, så kommunikerer vi bl.a. via Discord og i vores online reception  


Hvor hurtigt kan jeg starte?

Når som helst, hvis der er plads på et hold, book en gratis prøvetime. Vores sæson følger skoleåret. Der kan være venteliste på nogle af holdene, så du skal starte med at melde dig ind HER. Derefter bliver du kontaktet og kan efter forudgående aftale med træneren kigge forbi hos det hold du kunne tænke dig at starte på.  

 

Må jeg kigge forbi til træning uden at være medlem?

Du kan booke en gratis prøvetime, eller kontakte formand eller ansvarlige Holdleder eller chef-træner på det relevante hold for at aftale et besøg, se kontaktoplysninger. Det kan forstyrre træningen, hvis du kommer uanmeldt.   

 

Hvornår er der træning?

Èn gang om ugen pr. hold du er tilmeldt, dog ikke i skoleferier og på skolefridage. Se i kalender med træningstider og på Holdsport hvornår dit hold har trænings-samling. En efterårs-sæson (ca. uge 33-50) og en forårs-sæson (ca. uge 1-25) består hver af ca.15-18 ugentlige trænings-samlinger for hvert hold á hver ca. 2½ time. 


Kan jeg selv bestemme hviklet hold jeg vil spiller på?

Du er altid velkommen til en drøftelse om hvilket hold, der er det rigtige for dig. I Furesø eSport er holdene sammensat på baggrund af en række hensyn, bl.a. indmeldelses-tidspunkt/ventelisteplacering, alder, modenhed, esport-fagligt niveau/kompetence, kammerater der gerne vil gå sammen, køn, kemi, hvilke dage man har andre forpligtelser, forældre-engagement og meget mere. Der optages kun et bestemt antal spillere på hvert hold,  og i nogle afdelinger, bl.a. CS:GO, LoL og Fortnite, forventes det på enkelte hold, at du har nået et vist esport fagligt niveau og at du er indstillet på at træne seriøst både under og mellem trænings-samlingerne i klubben. Kontakt din træner eller holdleder eller afdeling om evt. at flytte hold.


Hvordan melder jeg afbud til træning?

E-sport i Furesø eSport er en hold-sport, og din træner og dine hold-kammerater planlægger ud fra, at du kommer. Derfor er det god skik at melde afbud. Du både melder dig til, og melder afbud fra en træning via Holdsport, det kræver, at du logger ind først. Alternativt kan du melde afbud pr. SMS til din træner eller holdleder, se kontaktoplysninger


Hvordan kan jeg bliver træner?

Bliv frivillig træner, det er mega sejt med masser af spændende udfordringer, gratis uddannelse, uniform, honorar og kontingentfritagelse, læs mere.

Ansøg om at blive frivilig HER. Eller skriv til job@furesoe-eSport.dk


For hvilke spil og på hvilket niveau oprettes der hold?

Se populære spil HER. I sæson 2020/21 oprettes hold i Fortnite, LoL og CS:GO, Minecraft, FIFA, Overwatch og Valorant på baggrund af efterspørgsel og tilgængelige instruktører. Vis din interesse for relevante spil ved indmeldelse - eller foreslå nye spil på facebook HER


Skal alle medlemmer (eller deres forældre) påtage sig frivillig-opgaver?

Det er en forudsætning for Furesø eSports eksistens og drift, at medlemmerne og deres forældre engagerer sig i deres egen forening. Konkrette forventninger eller krav til engagement foreslås af bestyrelsen og besluttes af medlemmernes Generalforsamling, som er den folkeoplysende forenings øverste myndighed.


De vigtigste frivillig-opgaver for at kunne afvikle foreningens kerneopgave i sæson 2022/23 er Chef-træner, Ung-træner og Holdleder rollerne. Det er naturligt, at rollen Holdleder rekrutteres blandt et holds medlemmers forældre, rollen deles typisk af 1-3 i fællesskab. I forbindelse med events og oplevelser, som et hold eller medlemmer individuelt tilvælger, er væsentlige frivillig-opgaver klargøring, transport, opsyn og oprydning. For yderlige info, kontakt en frivillig.


Hvem står bag Furesø eSport?

Foreningen tegnes af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september, se vedtægterne. Stiftende generalforsamling blev afholdt 3. juni 2019. Foreningen er registreret i Furesø Kommune jf. Folkeoplysningsloven.


Hvordan træffes der beslutninger i Furesø eSport?

Bestyrelsen arbejder og træffer beslutninger jf. Bestyrelsens forretningsorden.


Det enkelte sæsonhold ledes af et frivilligt Leder-team, som træffer beslutninger ang. sit eget hold, eksempelvis hvem der tilbydes optagelse på holdet, administration af evt. frugtordning, turnerings-deltagelse og -tilmelding, transport/samkørsel og hvornår og hvordan en træning gennemføres og evt. aflyses eller flyttes

FAQ

 

Ofte stillede spørgsmål af frivillige


Hvordan holder jeg styr på spillere på mit hold? 

Som Holdleder eller træner har du din egen Holdsport profil, og du er dér tilmeldt holdet i rollen "Holdleder", "Træner" (Chef-træner) eller "Assistent" (Ung-træner / Assistent-træner) .


Hvem må deltage under træningen?

  1. Alle spillere på dit hold, der fremgår af Holdsport, og som ikke skylder kontingent, se Kontingentopkrævning nedenfor.
  2. Alle gæste-besøg til dit holds træning skal fremgå af listen, som du kan se på Discord på kanal "TRÆNERE" - "@trænere" .
  3. Besøgende, som ikke optræder på én af listerne ovenfor, skal, sammen med Holdleder (eller evt. træner), registreres HER inden træningen begynder.


Kontingentopkrævning

Foreningens kasserer opkræver kontingent til medlemmer, der figurerer på dit hold i Holdsport. Holdets Leder-/Træner-team må ikke give adgang til spillere, der i Holdsport er registreret med "Kontingentstatus" = "RESTANCE!", med mindre at dette er skriftligt aftalt med kasserer  -  Ansvar: Holdleder.


Hvem har adgang til og opsyn med og ansvar for Gaming-lokalet?

Til alle trænings-samlinger skal der altid være en Holdleder og en træner tilstede i gaming-lokalet, og hvor holdets medlemmer i øvrigt befinder sig. Holdets Leder-/Træner-team sørger for, at tjekke lokalet når man ankommer, og inden det forlades.


Til Holdleder og  Chef-træner udleveres Adgangskort til bygningen og personlig alarm-kode.


Godtgørelse for frivillige Holdledere

Foreningens frivillige holdledere indgår personlig frivillig-aftaledisse betingelser og tildeles pr. ANSØGNING HER godtgørelse efter disse retningslinjer:


  • Godtgørelsen er entydigt knyttet til Holdleders fysiske tilstedeværelse og aktive interaktion med holdets medlemmer i tæt dialog med træner-teamet i selve gaming-lokalet under samtlige af holdets træningssamlinger, typisk én 2½-times samling pr. uge. 
  • Pr. hold udbetales godtgørelse på max. kr. 1.500 pr. år samlet til Holdleder-rollen, som kan varetages alene eller delt mellem flere personer, hvor min. én deltager pr. samling. Godtgørelsen udgør kr. 750 pr. person ved 2 Holdledere og kr. 500 ved 3 Holdledere. Kun efter særlig aftale med bestyrelsen kan Holdleder-rollen deles af flere end 3 personer, da alle i Leder-/Træner-teamet forventes at opnå en tæt relation med alle holdets medlemmer via jævnlig tilstedeværelse.
  • Godtgørelsen kan ses som et alternativ til aktive forældres kontingent-reduktion for eget barns hold-deltagelse.


Et holds lederteam ANSØGER PR. EMAIL HER om ovenstående godtgørelse samlet med angivelse af den ønskede fordelig af godtgørelsen pr. holdleder. Der kan søges én gang pr. halvsæson: Senest 30. november for efterårssæsonen og senest 30. april forårssæsonen.