22.09 Generalforsamling


Børnenes Generalforsamling 22.9.2020

 

 Generalforsamlingen er det øverste organ i en enhver folkeoplysende forening

2:04:29

Velkommen til generalforsamling

06:13


Formandens årsberetning

14:27


Børnene får stemt 5 forslag til kr. 30.900 igennem! 

08:00


Invitation til

Børnenes Generalforsamling 22.9.2020

Ordinær Generalforsamling i Furesø eSport for alle medlemmer og forældre kl. 18:30-20:30


I perioden kl. 18:50 - 19:30 afholdes en særskilt workshop, hvor børnene udarbejder forslag til aktiviteter for det kommende år i Furesø Esport, mens de voksne gennemgår beretning, årsrapport og vedtægter.Af hensyn til planlægning og Corona vil vi gerne have din tilkendegivelse (oplys antal deltagere)


Uddrag af vedtægterne:

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.


Læs de fulde Vedtægter.


Der åbnes for møde-linket 22.9 ca. kl. 18:15.

DELTAG ONLINE

Du kan lytte med hjemmefra ONLINE, kommentere og stille spørgsmål i chatten:

PS. Workshops for os, der  er til stede fysisk.