22.09 Generalforsamling

Invitation til

Børnenes Generalforsamling tirsdag 22.9.2020

Ordinær Genralforsamling i Furesø eSport for alle medlemmer og forældre kl. 18:30-20:30


I perioden kl. 18:50 - 19:30 afholdes en særskilt workshop, hvor børnene udarbejder forslag til aktiviteter for det kommende år i Furesø Esport, mens de voksne gennemgår beretning, årsrapport og vedtægter.


Af hensyn til planlægning og Corona vil vi gerne have din tilkendegivelse (oplys antal deltagere)Uddrag af vedtægterne:

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.


Læs de fulde Vedtægter.


Der åbnes for møde-linket 22.9 ca. kl. 18:15.

DELTAG ONLINE

Du kan lytte med hjemmefra ONLINE, kommentere og stille spørgsmål i chatten:

PS. Workshops for os, der  er til stede fysisk.


Furesø eSport  -  CVR 40458069  -  info@furesoe-eSport.dk, mob 3070 2233  -  Webmaster