Kontingent & priser

KONTINGENT OG PRISER - med forbehold for ændringer

Opdateret 8. juni 2019

Aktivitet

Priser

Bemærkning

Kontingent, aktivt medlem, pr. sæson (August - juli)

Kr 1.500 

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning med træner i lokaler der disponeres af Furesø eSport

Kontingent, online medlem, pr. sæson (August - juli)

Kr. 300

Kontingent for aktive medlemmer, der kun spiller online, med ret til at deltage i og repræsentere klubben ved stævner

Kontingent, passivt medlem (inkl. medlem på venteliste)

Kr. 0


Kontingent for trænere

-

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som træneren evt. selv spiller på

Kontingent for fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer

-

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som medlemmet evt. selv spiller på
Deltagelse i foreningens stævner, medlemmer

Fra kr. 0

Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.

Deltagelse i foreningens stævner, gæster

Fra kr. 100

Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.


MEDLEMSBETINGELSER                                                                                    

 Se også foreningens vedtægter.

Hvad

Hvordan (Betingelser)

Indmeldelse, medlemskab

Man melder sig ind i foreningen via furesoe-esport.dk HER. Når man har meldt sig ind, har man pligt til at betale det kontingent, der er oplyst ved indmeldelsen. Man er medlem for den periode man har betalt kontingent.

Udmeldelse

Medlemskabet udløbet automatisk efter den perioden, der er betalt kontingent for. 

Udmeldelse i kontingent-perioden skal ske skriftlig til kasserer, og man er ikke berettiget til kontingent-refusion.

Udelukkelse og eksklusion

Jf. vedtægterne kan et medlem udelukkes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen. Brud på foreningens etiske kodeks og mobning, herunder digital mobning, anses som handlinger, der er til skade for foreningen.


LOKATIONER - HER KAN DU GÅ TIL ESPORT

Google Maps

Furesø eSport  -  CVR 40458069  -  info@furesoe-eSport.dk, mob 3070 2233  -  Webmaster